Det humanistiska perspektivet

Music in the Cloud Cambridge: Reason, Figure, Teenage Engineering:

Det humanistiska perspektivet

The scattered medieval principalities were replaced with more centralised and better organised states with permanent armies.

SUICIDPREVENTION I SKOLAN

Sweden was quite successful in Sweden was quite successful in competing with these states and experienced a period of expansion.

The means for warfare were drawn, to a large extent, from the peasantry, which meant that a great number of Swedes were sent to the front line and were never to return. This thesis investigates the dissemination of information, war propaganda and mobilisation in Sweden, — This period is interesting since it includes both offensive wars under the reign of Karl X Gustava period of peace under the regency and defensive warfare under Karl XI.

A basic assumption has been that information is an important power resource. In the study both the dissemination and the content of the propaganda are examined. The most important sources have been the minutes and correspondence of the kings, the regency and the council of the realm, along with the sources from the diet and the provincial meetings.

Det humanistiska perspektivet

In particular, the prayer days and thanksgiving days, in both manuscript and printed sources, have been studied. To investigate the actual dissemination of information, the sources in the regional archives of the counties of Uppsala and Kopparberg and the archives of several episcopates have been examined.

Information was disseminated from the pulpits, at the diet and provincial meetings, by county governors and bailiffs, and by printed texts.

In this thesis it is shown that the rulers were anxious to explain and justify the wars to the people and that they deliberately used the dissemination of information as a power tool. To keep the people in a good mood was vital for the war effort. The main message of the long-term propaganda was that the wars were a divine punishment: According to the propaganda, the world was populated with evil enemies that were striving to destroy Sweden.

The best protection against the enemies next to God was a good regent. It was also stated that, in the event of war, it was the duty of the subjects to contribute. The direct propaganda was conducted in four different phases. The first phase was about explaining the outbreak of war, the second phase was about mobilisation, the third phase was about disseminating information in order to uphold the morals and the fourth and last phase was about explaining the peace.

The messages of the long-term propaganda had their equivalents in the direct propaganda. These arguments, however, were not always sufficient. The state representatives also highlighted the great perils threatening the country and used a patriotic rhetoric. The war propaganda depoliticised the wars, and made it possible to mobilise great resources from the population in times of war.

The frequently used picture of threatening wars contributed to the legitimacy not only of a permanent army and offensive warfare, but also of the power of the king and the social order at large.över det nutidshistoriska perspektivet.

Så mina kära kollegor i Genoped (Forskningsgruppen för pedagogik, genealogi och politisk epistemologi) vid HLS. Tack Birgitta Sandström, för son och övriga anställda vid Humanistiska biblioteket i Linköping, för all hjälp med litteratursökning och er fantastiska service.

Jag vill också tacka. SLU Master's programmes are open to students with a Bachelor's degree ( HEC) or similar from an internationally recognised university. For more information about entry requirements, please see.

perspektivet och synliggöra högskoleadjunkters uppfattningar om den kliniska av stora delar humanistiska, samhälls - och beteendevetenskapliga ämnen. I den har studenterna lättare att ta till sig det medicinska perspektivet än begreppet omvårdnad. Det kulturella perspektivet är nämligen ofrånkomligt eftersom att man pratar om källor från skilda delar av världen, som har utvecklats utfrån den rådande kulturen där de fått fäste.

Princeton University Press, Bruhn, Jörgen “Intermedialitet: framtidens humanistiska grunddiciplin?” i Tidsskrift för Litteraturvetenskap. Med tanke på moderaternas senaste December överenskommelse så vågar iaf inte jag lägga min röst på dom något mer.

SD? Är inte vad det var för några år sen, inte mkt som skiljer från M idag. Aarbog 22 _frykman_arbeterliv_et_kulturellt_perspektiv 1. Arbetarliv. Utifrån det perspektivet vill jag inleda med nå- gra korta reflektioner om förhållandet arbetarkultur - etnologi - humaniora.

Etnologiska ämnesöversikter brukar framhålla att folklivsforskningen är rotad i önskan att dokumentera och rädda kunskapen om.

Filmvetenskap | Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet